Ramadan Hjälpen

Målgrupp:

Muslimer i Sverige

Uppdrag:

En idé slog mig i samband med Ramadan, en helig månad för muslimer, om att designa en app i syfte om att utbilda och underlätta för dagens muslimer i Sverige. Appen ska vara en guide som på ett enkelt och tydligt sätt ska visa kort och intressant information om allt vad som innebär med Ramadan på daglig basis under de 29 eller 30 dagar som månaden ramadan varar.

Process:

Jag inled processen med att hitta och undersöka appar som har samma eller liknande syfte, en ramadan app, och tråkigt nog visade det sig inte finnas appar med ramadan i fokus utan vad som hittades var flertalet appar om specifikt islam som visade otillräcklig information om månaden ramadan. Därefter intervjuade jag sex personer som kom att bli min målgrupp för den här appen. Många av de frågor jag ställde besvarades ungefär likadant vilket var en bra början för mig eftersom jag fick en bra grund att börja på. Det visade sig att målgruppen var överrens om följande saker,

1. Enkel och nyttig information som utbildar personen.

2. Motivation i form av dagliga såkallade hadither, som betyder återberättelser, genom notiser, påminnelser som berör bönen, läsa koranen och göra rekommenderade handlingar.

3. Frågesport/Quiz som är underhållande men lärorik, ett quizspel som ställer frågor om ramadan, t ex “Vad betyder…” som sedan ger ut svarsalternativ och detta i sin tur ökar ens kunskaper samtidigt som användaren underhålls.

Lösning:

Resultatet blev en stilren och enkel app med huvudfokus på en tydlig design där användaren utan svårigheter ska kunna navigera genom appen och känna att det enkelt går att hitta den information som efterfrågas. Eftersom målgruppen även önskade en app som inte enkelt gick att tröttna på så designade jag en sektion som lyder “Dagens Budskap” som på daglis basis visar tre intressanta och lärorika inlägg medan resterande information läggs in under den sektionen. Nyckeln till att fånga användarens intresse om att vilja använda appen dagligen är just det inbyggda quizspelet som hela tiden uppdateras med nya frågor.