Akademiska hus

Kund:

Akademiska hus

Akademiska Hus äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet.

Uppdrag:

Uppdraget var att bygga en hyresgäst app med specifika funktioner på grund av att deras nuvarande hemsida inte var smidig och enkel att navigera igenom. Huvudfokuset låg på att förbättra och förenkla tillvägagångsättet att felanmäla såväl som andra saker på sidan som behövde förbättras.

Lösning:

Resultatet blev en webbapplikation eftersom vår research visade att en app inte skulle vara till lika mycket nytta som en webbapp. Och där med blev det en smidig och enkel webbappliaktion med fokus på utvalda funktioner som varit efterfrågade av kunden.

Arbetsgrupp:

Adam Faily – Digital Designer
Tariq al Jafari – Digital Designer